UNIVERSALGOZ ELAZIĞ

BAŞHEKİM Op. Dr. Sermal ARSLAN

Çalıştığı Merkez

Elazığ

Doğum Tarihi / Yeri

1979 – ElazığBildiği Yabancı Diller

İngilizce

Eğitim 

2002 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültes Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Uzmanlık Alanları

Göz Hastalıkları Uzmanı

Tedavi Alanları

 • Genel Göz Muayenesi
 • Katarakt
 • Refraktif Cerrahi
 • Oküloplasti
 • Şaşılık
 • Gözyaşı Yolları Tıkanıklığı Cerrahisi

Bilimsel Yayınları

 • Outcome of Our Iv. Triamcinolone Acetonide Applicationsy
 • Ptozisli Olgularda Frontal Askı Cerrahisinde Politetrafloroetilen ve Silikon Askı Materyalleri Sonuçları
 • Recurrent Pterygium with Cilia Mimicking Ectopic Cilia
 • Levels of Circulating Homocysteine, Vitamin B12, and Folote in Different Types of Open-Angle Glaucoma
 • Modulation of Postoperative Scarring with Tacrolimus and Octreotide in Experimental Glaucoma Filtration Surgery
 • Feokromsitomalı Bir Olguda Optik Sinir Başının Kapiller Hemanjiomu
 • A Case of a Retained Intralenticular Foreign Body For Two Years

Vaka Deneyimi

25000 üzerinde vaka deneyimi

Üyesi Olduğu Dernekler:  TOD, TTB, AAO


Op. Dr. Mehmet Kaan KAYA

Çalıştığı Merkez

Elazığ

Doğum Tarihi / Yeri:

1980 – ElazığBildiği Yabancı Diller

İngilizce

Eğitim

2002 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Nottingham Üniversitesi Göz Kliniği / İngiltere

Uzmanlık Alanları

 • Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Tedavi Alanları
 • Genel Göz Muayenesi
 • Katarakt
 • Refraktif Cerrahi
 • Oküloplasti
 • Şaşılık
 • Gözyaşı Yolları Tıkanıklığı Cerrahisi

Vaka Deneyimi

25000 üzerinde vaka deneyimi

Üyesi Olduğu Dernekler:  TOD, AAO


Op.Dr. Murat Kaya

Çalıştığı Merkez

Elazığ

Doğum Tarihi / Yeri:

1977-Elazığ

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Eğitim Durumu  

Fırat Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanları

 • Genel Göz Hastalıkları
 • Katarakt
 • Şaşılık
 • Oküloplasti
 • Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Cerrahisi

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan:

.Levels of circulating homocysteine, vitamin B6, vitamin B12, and folate in different types

of open-angle glaucoma.

Turgut B, Kaya M, Arslan S, Demir T, Güler M, Kaya MK.

Clin Interv Aging. 2010 Apr 26;5:133-9.

.Spontaneous corneal perforation in a patient with lamellar ichthyosis and dry eye.

Turgut B, Aydemir O, Kaya M, Türkçüoğlu P, Demir T, Celiker U.

Clin Ophthalmol. 2009;3:611-3. Epub 2009 Nov 16.

.Ocular Hemodynamic Response to Intravitreal Pegaptanib in Eyes with Exudative Age-

Related Macular Degeneration.

Turgut B, Kaya M, Coskun S, Aydemir O, Deniz N

J Clinic Experiment Ophthalmol 1:109. doi:10.4172/2155-9570.1000109

.Multifocal conjunctival leaks due to the use of mitomycin C mimicking the normal

drainage of the tear from the lacrimal excretory ducts.

B Turgut, M Kaya… - Clinical Optometry, 2010 - dovepress.com

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

.Intravitreal Pegaptanib Combined with Photodynamic Therapy in Age-related Macular Degeneration.

Burak TURGUT, Murat KAYA, Ülkü ÇELİKER

Journal of Retina-Vitreous. 2010; 18:3, 225-228

.Şaşılıkta Cerrahi Müdahaleyi Geciktiren Faktörler.

Peykan Türkçüoglu, Orhan Aydemir, Murat Kaya, Burak Turgut.

T. Oft. Gaz. 38, 510-514, 2008

.Arka Sklerit Orbita Miyoziti ve Anterior Üveitli Bir Çocuk Olgu.

Turgut YILMAZ, Azat ALINAK, Murat KAYA, Sermal ARSLAN

MN Ophthalmology 2006

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

. Deneysel kornea yanığında infliksimab ve triamsinolon asetonidin Makrofaj Migrasyon

İnhibitör Faktör (MİF) düzeylerine etkileri

Murat Kaya, Fatma Ülkü Çeliker, Nusret Akpolat

TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

.Fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal Pegaptanib sonuçlarımız

Murat Kaya, Burak Turgut, Ülkü Çeliker

TOD 43. ULUSAL KONGRESİ

.Şaşılıkta cerrahi müdahaleyi geciktiren etkenler

Peykan Türkçüoğlu, Orhan Aydemir, Murat Kaya

TOD 40. ULUSAL KONGRESİ


Üyesi Olduğu Dernekler:  TODOp.Dr. Onur Sinan ÇELİK

Çalıştığı Merkez

Elazığ

Doğum Tarihi / Yeri:

1985 – Bartın

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Eğitim Durumu

2010 AKDENIZ UNIVERSITESI TIP FAKULTESI MEZUNU

2011-2016 KOCAELI UNIVERSITESI HASTANESI GOZ HASTALIKLARINDA CALISTI

2016-2017 TUNCELI DEVLET HASTANESI GOZ HASTALIKLARINDA CALISTI

Uzmanlık Alanları

 • Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Tedavi Alanları
 • Genel Göz Muayenesi
 • Katarakt
 • Refraktif Lazer Cerrahisi
 • Kapak Ameliyatları
 • Gözyaşı Kanal Ameliyatları

Üyesi Olduğu Dernekler:  TOD,