DEĞERLERİMİZ

Topluma Saygı

İçinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olarak çözüm üretmeye çalışırız.

İnsana Saygı

Çalışanlarımız arasındaki farklılıkları bir güç kaynağı olarak değerlendiriyoruz.

İşbirliği ve Takım Çalışması

Ortak hedefe yönelir, dayanışma ile takım başarısına katkıda bulunur, takım içinde motivasyonu yüksek tutar ve bağlılık sağlarız.

Kalite

UNIVERSALGOZ çalışanlarının yaptığı her işte ve tüm değerlerimizde kalite esastır. Merkezlerimizde kaliteli sağlık hizmeti sunmak en önemli amaçlarımızdan biridir.